Skip to main content
V Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

Analiza polskiego społeczeństwa

V Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Analiza polskiego społeczeństwa” odbyła się 18 listopada 2021 roku.

Głównym celem Wydarzenia było zapewnienie uczestnikom przestrzeni do wymiany refleksji na temat współczesnego społeczeństwa. Podczas Konferencji poruszono zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19, rynku pracy, mediów, czy rozwoju technologii informatycznych. Uczestnicy Wydarzenia mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

  • dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski
    Tytuł wystąpienia: „Gniazdownicy” – sytuacja młodych osób w Polsce na tle państw europejskich
  • prof. dr hab. Radosław Markowski, Katedra Studiów Społecznych, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
    Tytuł wystąpienia: Społeczeństwo a polityka: o złożonych zależnościach, uproszczeniach i wiedzy obywateli

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

- dr hab. Ewa Banaszak (Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

- dr hab. Agnieszka Jeran, prof. UAM (Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- prof. dr hab. Radosław Markowski (Katedra Studiów Społecznych, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

- dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski)

- dr Elżbieta Pawlak-Hejno (Katedra Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

- dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

V Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Analiza polskiego społeczeństwa” została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.