Skip to main content
III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

Analiza polskiego społeczeństwa

III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa odbyła się 29 listopada 2019 r. w Lublinie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 18 jednostek naukowych w Polsce.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) pt. Wielosektorowa polityka społeczna – kierunki przemian usług społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego. Kolejnymi Gośćmi Honorowymi byli: dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); tytuł wystąpienia: Pluralizm form rodzinności i ich jednostkowe i społeczne konsekwencje oraz Maciej Raszewski (Koordynator ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji ZUS); tytuł wystąpienia: Skuteczność systemów emerytalnych, a ich otoczenie.

Następnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów, które dotyczyły zmian społecznych występujących we współczesnym świecie czy aktualnych problemów społecznych. Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami, a także stała się inspiracją do dalszych badań naukowych.

Komitet Naukowy:
• dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wy-dział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
• dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski;
• dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM, Instytut Socjologii, Wydział Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• dr hab. Ewa Banaszak, Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski;
• dr Magdalena Barabas, Katedra Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
• dr Małgorzata Dziekanowska, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
• dr Agnieszka Jeran, Instytut Socjologii, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• dr Maciej Kokociński, Instytut Socjologii, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• dr Paweł Kot, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
• dr Dorota Litwin-Lewandowska, Katedra Teorii i Metodologii, Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,

Patronat Medialny:
• Magazyn „Charaktery”,
• Portal moja psychologia.pl
• Portal portalmedialny.pl
• Portal mojasocjologia.pl.