Skip to main content
II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

Analiza polskiego społeczeństwa

24 listopada 2018 roku w ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa. W Wydarzeniu wzięło udział ponad 32 osób z 20 różnych jednostek naukowych. Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa została zrealizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr Doroty Litwin-Lewandowskiej (Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt.: Civil disobedience. Refleksje o obywatelskim nieposłuszeństwie Polaków. Drugim Gościem Honorowym, rozpoczynającym sesje, była dr hab. Grażyna Kwiatkowska prof. nadzw. (Zakład Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie}, która wygłosiła temat pt.: Indywidualizacja życia młodych – zagrożenia.

Następnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami, przyczyniła się do promocji nauki oraz aktualizacji wiedzy m.in. z zakresu np. psychologii i nauk społecznych, antropologii i etnologii, polityki społecznej oraz ekonomii.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
 dr Katarzyna Czubak, Katedra Psychologii Osobowości Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 dr Paweł Kot, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 dr Magdalena Barabas, Zakład Teorii Wychowania Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Agnieszka Demczuk, Zakład Praw Człowieka Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Małgorzata Dziekanowska, Instytut Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Dorota Litwin-Lewandowska, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli:
• Magazyn „Charaktery”,
• Portal niepelnosprawni.pl,
• Magazyn psychologiczny i portal Psychologia w Polsce (psychologiawpolsce.pl),
• Portal mojasocjologia.pl.